معرفی

مشخصات فردی

داود زارعی

نام - نام خانوادگی : داود   زارعی

پست الکترونیکی : d_zarei@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی امیر کبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی پلیمر در سالهای 92-94

عضو هیات علمی از سال 90

  عضو اصلی تیم تحقیقاتی پروژه خزه منعقده با شهرداری تهران   

عضوشورای پژوهشی گروه

عضو تیم اجرایی سیزدهمین کنفرانس پلیمر ایران عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن رنگ ایران

عضو انجمن خوردگی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی پلیمر

محل خدمت : دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-01-31

داود زارعی
داود زارعی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^